🇺🇸 EN

Teeny

Teeny zrzut ekranu

Demo aplikacji: teeny.ovh

Wykorzystane biblioteki:


Jestem otwarta na wszelkie sugestie dotyczące projektu. Możesz również wprowadzić swoje pomysły do tego projektu poprzez kontrybucję.

Link do repozytorium na GitHub:

surl

A modern link shortener

Open on github
7 MIT License TypeScript